Προϊόντα

-43,00 €
Οικιακή Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης 5 Σταδίων
Σε απόθεμα
Αποτελείται από 5 στάδια καθαρισμού. Τα 3 πρώτα στάδια αλλάζονται κάθε εξάμηνο, το 5ο στάδιο μια φορά το χρόνο, ενώ  η μεμβράνη αλλάζει  ανά τρία χρόνια και  η δεξαμενή αντικαθίστανται όποτε κρίνεται απαραίτητο. Το σύστημα καλύπτεται με εγγύηση δυο ετών  καλής λειτουργίας.

226,00 €
269,00 €